.

UNITEN 3S D.28 XYXY2VY L=40 KSB

CODICE FAET
0104128
DESCRIZIONE
UNITEN 3S D.28 XYXY2VY L=40 KSB
d1 Ø ALBERO
28
d7
43
L
40
l4
10
PREZZO AL PZ.
66,73